Ujeedada shareecada: Tuse Bar-bilow ah

Excerpt:

Buuga “maqaasida shareecada” waxuu ka waramayaa ujoodooyinka ay u
timai shareecada islaamku. Islamarkaana wuxu soo bandhigayaa ujoodooyinkaas
oo u qaybinyao saddex heer. Ka dinbma u ku xidhaya xuquuqul insaanka caalmka
iyo arimo kale oo muhim ah.

Rukniga sedaxaad

Excerpt:

Pillars of Eman (Faith)

QEEXID KOOBAN OO KU SAABSAN ISLAAMKA

Excerpt:

QEEXID KOOBAN OO KU SAABSAN ISLAAMKA

QURAANIKA KARIIMKA Iyo Tarjamada Macnihiisa Ee Afka Soomaaliga

Excerpt:

Translation of the Meanings of THE NOBLE QURAN in the Somalia Language

INKA BADAN 1000 SUNO MAALINTII IYO HABEENKII

Excerpt:

More than a 1000 years in the Day and the Night.