An explanation of The Last Tenth of the Noble Quran

Excerpt:

An Explanation of The Last Tenth of the Noble Quran

नयाँ मुस्लिम नि र्देशिका

Excerpt:

। यो सचित्र निर्देशिका जुन तपाई (नयाँ मुस्लिम) को सेवामा. प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं, यो इस्लामलाई सिक्ने पहिलो खुडकिलो र बलियो आधार हो

القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة النيبالية

Excerpt:

القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة النيبالية
नेपाली भाषामा पवित्र कुरानको अर्थको अनुवाद

How to pray?

Excerpt:

How to pray?

The True Religion of God

Excerpt:

The True Religion of God

संक्ष्पितमा इस्लाम यो हो।

Excerpt:

संक्ष्पितमा इस्लाम यो हो।

A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam

Excerpt:

A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam