Είναι το «ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ» Θεϊκά Εμπνευσμένο;

Excerpt:

Αυτή η έκδοση, «Είναι το Δόγμα της Αγίας Τριάδας Θεϊκά Εμπνευσμένο;», θα πρέπει να λειτουργεί ως τροφή για σκέψη για κάθε ορθά σκεπτόμενο άνθρωπο και για τους οπαδούς του Σύχρονου Χριστιανισμού.

Η Καθολικότητα του Ισλάμ

Excerpt:

Η Καθολικότητα του Ισλάμ
Με τη γενναιοδωρία του Ελεήμονος, τρεις διαφορετικές εκδόσεις του Η Καθολικότητα του Ισλάμ έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο

Η Αλήθεια Σχετικά με το Προπατορικό Αμάρτημα

Excerpt:

Το βιβλίο αυτό εξετάζει το Δόγμα του Προπατορικού Αμαρτήματος στο Χριστιανισμό. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί στοιχεία τόσο από την οπτική της λογικής όσο και της θρησκείας για να αποδείξει την αναλήθεια αυτού του δόγματος.

Τί λέει το Ισλάμ για την τρομοκρατία

Excerpt:

Αυτή η λέξη που λέγεται τρομοκρατία έχει γίνει παγκοσμίως θέμα κοινής συζήτησης σε όλες τις γλώσσες, και από διαφορετικούς πολιτισμούς

Αλ-Γάιμπα και ο Κίνδυνός της για τον Νέο-Μουσουλμάνο

Excerpt:

Ένα από τα πιο επικίνδυνα πράγματα για τον Μουσουλμάνο και τον νέο Μουσουλμάνο, είναι το να διαπράξει Γάιμπα δηλαδή

Σύντομος Εικονογραφημένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάμ

Excerpt:

Σύντομος Εικονογραφημένος Οδηγός για την Κατανόηση του Ισλάμ A Brief Illustrated Guide To Understanding Islam

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Excerpt:

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ The true religion of GOD

Ερμηνεία του Τελευταίου Δεκάτου του Ιερού Κορανίου

Excerpt:

Ερμηνεία του Τελευταίου Δεκάτου του Ιερού Κορανίου

Ακολουθούμενη από Κρίσιμα Ζητήματα που Αφορούν Κάθε Μουσουλμάνο

ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ

Excerpt:

ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΗΣΤΕΙΑ

Το Ιερό Κοράνιο και μετάφραση των Εννοιών Του στην Ελληνική Γλώσσα

Excerpt:

Το Ιερό Κοράνιο και μετάφραση των Εννοιών Του στην Ελληνική Γλώσσα

ΔΙΑΛΟΓΟΣ XPIΣTIANOY – MOYΣOYΛMANOY

Excerpt:

ΔΙΑΛΟΓΟΣ XPIΣTIANOY – MOYΣOYΛMANOY Αυτό το βιβλίο περιέχει περίληψη διαλόγων μεταξύ του συγγραφέα και μια σειρά από Χριστιανούς κληρικούς

Τί είναι το Ισλάμ

Excerpt:

Τί είναι το Ισλάμ What Is Islam

ΜΟΥΧΑΜΜΑΝΤ Ο Προφήτης του Ελέους (ο Ελεήμων Προφήτης)

Excerpt:

ΜΟΥΧΑΜΜΑΝΤ Ο Προφήτης του Ελέους (ο Ελεήμων Προφήτης) The Prophet of Mercy

ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Excerpt:

ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ (ΑΝΑΧΑΙΤΊΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ)

Απαντήσεις στις Συχνές Ερωτήσεις των Μη Μουσουλμάνων για το Ισλάμ

Excerpt:

Απαντήσεις στις Συχνές Ερωτήσεις των Μη Μουσουλμάνων για το Ισλάμ : ( Πολυγαμία – Μαντίλα (Hijab) – Εξάπλωση με σπαθί –